top of page
AdobeStock_268715308-scaled.jpeg
Utfordringer hos barn

Barn kan møte utfordringer ettersom som de vokser. Hos spedbarn kan typiske problemstillinger være utfordringer med å vende hodet frivillig til begge sider eller at det er for høye muskelspenninger i kroppen. Din kiropraktor vurderer om alle ledd har normal bevegelse og om muskelkraften utvikler seg slik som vi ønsker. barnet når sine milepæler. Vi "knekker" ikke på barn.

På større barn kan uintegrerte primitive reflekser gi ulike utfordringer, herunder kan nevnes adferdsvansker og klossethet samt dårlig balanse. Din kiropraktor kan vurdere disse og gi øvelser til hvordan få disse integrert, slik at den livslange refleksen kan overta. 

Et eksempel er galantrefleksen i ryggstrekkeren, som erstattes av holdningsrefleksen. Er denne uintegrert kan denne skape konsentrasjonsproblemer og uro samt dårlig kroppsholdning 

 

bottom of page