top of page
asian-woman-holding-her-sore-hand-on-wrist-close-up-pain-from-using-computer-office-syndro
Håndplager

Karpaltunnelsyndrom er en vanlig problemstilling i hånden og skyldes avklemming av n.medianus i håndleddet. Det er flere årsaker til at dette oppstår, herunder overbelastning av hånd/arm, svangerskap og lavt stoffskifte. Typisk er det da verst om natten og morgenen og man er ofte nummen i tommel, pekefinger og ringfinger. Tommelen kan bli svakere. Konservativ behandling er som regel tilstrekkelig for  å bli bedre. Artrose oppstår som regel tommelens grunnledd og fingrenes to ytterste ledd. Tidlig vil forandringer ikke vises på røntgen og sent i stadiet vil diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse. Klassisk stivner man i fingrene og mister noe kraft i hånden. Det anbefales å tøye på fingrer og styrke hånd og håndledd. Revmatoid artritt oppstår i flere ledd i kroppen. I hånden angripes ofte det innerste og mellomste fingerleddet. Det er en smertefull tilstand med hevelse, stivhet og nedsatt muskelkraft. Utredning er bl.a røntgen og blodprøver og man henvises til revmatologisk avdeling. Da de leddbevarende medisinene er gode, ses sjelden deformiteter. Det er viktig å komme tidlig i gang med behandling for å minimere leddendringer. Brennende smerter i arm og hånd
skyldes ofte nerverotavklemming i nakken.

bottom of page