top of page
Untitled

ÅPNINGSTIDER 

Kiropraktor Halvorsen har også kontor på

Bambus Familieklinikk avdeling Bergen 

  Kiropraktor

Mandag   kl 08 -15

   Onsdag   kl 08 - 18

Fredag kl 08 - 14


Fysioterapeut 
For øyeblikket er det ikke fysioterapeut i klinikken

 

OM OSS

Lindås kiropraktorklinikk består for øyeblikket kun av kiropraktor Maria Halvorsen. Mitt mål er igjen å kunne tilby fysioterapi for å gi en god tverrfaglig tilnærming.

Pasienten skal ses i et helhetlig perspektiv og jeg ønsker at alle skal føle seg trygge og ivaretatt i min klinikk. 

bilde 2 kontor
IMG_20210103_200651_edited
Chiropractor
X-Ray Results
Reflexology
Pressure point massage 2
Swedish Massage

FYSIOTERAPEUT søkes

KIROPRAKTOR MARIA HALVORSEN

Autorisert kiropraktor og medlem av Norsk kiropraktor Forening (MNKF). Daglig leder/innehaver av Lindås Kiropraktorklinikk.

 

I 2009 tok jeg min turnus i Bergen, etter en 5-årig utdannelse ved Syddansk Universitet i Odense. Jeg har et godt kunnskapsgrunnlag og lang erfaring til å utrede og behandle mange plager og smerter tilknyttet muskel- og skjelettsystemet. Jeg sørger for å holde meg faglig oppdatert gjennom kurs og konferanser.

 

Jeg har bl.a. videreutdannet meg innenfor kjeveleddsplager og nålebehandling (IMS, tørrnålsteknikk). Jeg har også tatt flere pediatrikurs (spedbarn og barn) har god erfaring med behandling av gravide.

To dager i uken er jeg på Bambus Familieklinikk, hvor det er stor overvekt av gravide og barn. Her samarbeider vi også med jordmor og ammeveileder.

Som kiropraktor har jeg god kunnskap til å vurdere og behandle de fleste plager knyttet til smerter i nakke, skuldre og rygg. Og jeg har full henvisnings- og sykemeldingsrett innenfor muskel- og skjelettplager. 

FB_IMG_1609672296362.jpg

VI BEHANDLER SELVSAGT RYGG OG NAKKE, MEN OGSÅ MYE MER

KJEVEPLAGER
Det er mange ulike årsaker til kjeveplager.

Det kan være for høy spenning og nedsatt gapeevne, utløst av f.eks stress eller munnpusting. Andre ganger en altfor bevegelig kjeve, dette kaller vi et hypermobilt kjeveledd.
Man kan også se at kjeveleddet kan kompenserer for en tunge som ikke jobber optimalt. Et kort tungebånd kan f.eks tidvis gi kjeveplager.

Din kiropraktor vil kunne kartlegge årsaken og finne den rette behandlingen. HODEPINE
Hodepine deles inn i mange undergrupper. De mest vanlige typene nevnes her.
Konservativ behandling er dokumentert effektiv på cervicogen hodepine og migrene.

Cervicogen hodepine 
kan komme fra nakken og gir typisk smerter i den ene siden av hodet.
Migrene
kan skyldes mange faktorer. Når det er muskelspenning og nedsatt bevegelse i nakke, kan kiropraktisk behandling være et godt alternativ til migrenemedisin.
Spenningshodepine 
 har kiropraktoren klinisk god erfaring med. Her vil man ha hodepine i begge sider av hodet.

Medikamentrelatert hodepine 
er hodepine som har erstattet den opprinnelige spenningshodepinen eller migrenen, fordi man har tatt smertestillende over for lang tid. Koffein kan gi samme problemstilling. 

Høyt blodtrykk
svært høyt blodtrykk kan gi hodepine. Din kiropraktor kan måle BT i klinikken. 

SVIMMELHET
Ofte skyldes svimmelhet økte spenninger i nakken. 
Det utføres nevrologisk undersøkelse for å utelukke underliggende årsaker. 

Krystallsyke eller BPPV, benign paroxysmal posisjonell vertigo. Direkte oversatt betyr dette godartet, anfallsvis, stillingsavhengig svimmelhet.

Dette kan oppleves som å være i en karusell ved enkelte hodebevegelser. En enkel undersøkelse på benken vil bekrefte om det er dette som gjør deg svimmel. Som regel er dette noe din kiropraktor behandler på benk en til tre ganger med god effekt.

 

Headache

FOT-, KNE- OG HOFTESMERTER

Det er mange årsaker til plager i underekstremiteten.

Knesmerter skyldes ofte overbelastning, akutte skader og aldersendringer, men kan også være symptom på et hofteproblem. 
Hoftesmerter hos barn skal undersøkes raskt for å utelukke tilstander som kan endre leddets struktur.
Hos voksne er hofteplager ofte relatert til at muskulaturen ikke klarer å imøtegå kravet til hoften. Riktig trening er da viktig. 
Andre strukturelle skader kan også gi smerter og funksjonsnedsettelse, som f.eks labrumskade, men ofte er konservativ behandling likevel anbefalt.

Hos voksne/eldre kan årsaken være hofteartrose og trening og bevegelse er viktig også her.
 
Hofte-og setesmerter kan stamme fra korsryggen og bekken.

Mange av plagene i fot, kne og hofte kan avsløres i klinikken. Er det behov for bildediagnostikk eller kirurgisk vurdering, vil kiropraktoren henvise videre.
 

Physiotherapy

SMERTER I SKULDER, ALBUE OG HÅND

En smertefull skulder kan skyldes flere ting, her nevnes de vanligste

Subakromialt smertesyndrom
Dette betyr som regel at man får smerter i skulder og ofte utsiden av overarm når man fører armen over skulderhøyde. Man kan også ha smerter om natten dersom man ligger på skulderen.

Senemansjetten (rotatorcuffen) er som regel påvirket og enkelte sener kan være delvis eller fullstendig riftet, men ikke pga et traume.
Styrketrening gir gode resultater på denne plagen og operasjon er ikke anbefalt. I starten vil det for enkelte være gunstig å kombinere dette med behandling. 


Frossen skulder (Adhesiv kapsulitt)
Skyldes tilstivning av leddkapselen og er en betennelseprosess.  
Opplever du å bli mye verre ved trening eller har smerter i skulderen om natten, skal frossen skulder utelukkes før videre trening. 

Traumatiske rifter av sener i skulderen
Får du akutte smerter i skulderen etter et fall eller kraftig drag og har vansker med å løfte armen, er det lurt å kontakte kiropraktor eller lege innen kort tid.

Artritt
Ved artritt er det ofte flere ledd i kroppen som er påvirket og man kan ha endret allmenntilstand
 
Hjertesykdom
Dersom smerten sitter i venstre skulder, allmenntilstanden er påvirket og man er uvanlig tungpusten, tar du kontakt med lege umiddelbart.

HÅNDEN

Karpaltunnelsyndrom
Er en vanlig problemstilling i hånden og skyldes avklemming av n.medianus i håndleddet. Det er flere årsaker til at dette oppstår, herunder overbelastning av hånd/arm, svangerskap og lavt stoffskifte.
Typisk er det da verst om natten og morgenen og man er ofte nummen i tommel, pekefinger og ringfinger. Tommelen kan bli svakere. 
Konservativ behandling er som regel tilstrekkelig for  å bli bedre. 

Artrose
Oppstår som regel tommelens grunnledd og fingrenes to ytterste ledd
Tidlig vil  forandringer ikke vises på røntgen og sent i stadiet vil diagnosen stilles ved klinisk undersøkelse. 
Klassisk stivner man i fingrene og mister noe kraft i hånden. Det anbefales å tøye på fingrer og styrke hånd og håndledd.
  https://diakonhjemmetsykehus.no/nkrr/filmer/handtreningsovelser
 
Revmatoid Artritt - 
Oppstår i flere ledd i kroppen. I hånden angripes ofte det innerste og mellomste fingerleddet. Det er en smertefull tilstand med hevelse, stivhet og nedsatt muskelkraft. Utredning er bl.a røntgen og blodprøver og man henvises til revmatologisk avdeling. Da de leddbevarende medisinene er gode, ses sjelden deformiteter. Det er viktig å komme tidlig i gang med behandling for å minimere leddendringer. 

Brennende smerter i arm og hånd
skyldes ofte nerverotavklemming i nakken.  

Senior Therapy

GRAVIDITETSRELATERTE PLAGER

Gjennom svangerskapet endrer kroppen seg mye.
I takt med at magen vokser, økes kravet til bl.a. rygg-og setemuskulaturen. Bekkenbunnen strekkes og de rette magemusklene separeres ofte litt til hver sin side.
I tillegg virker graviditetshormonene inn på sener, bindevev og ledd.

Styrketrening vil for mange være nyttig under og etter svangerskapet. Dette vil kiropraktoren kunne gi gode råd om.
Skulle man oppleve smerter i rygg, bekken, lyske og lår er det også god hjelp å få. SPEDBARN OG BARN

 

Pregnant Woman Practicing Yoga

Physical Therapist
Physiotherapy

LEDDMANIPULASJON OG LEDDMOBILSERING

Kiropraktisk leddmanipulasjonsbehandling, ofte kalt kiropraktisk justering, fokuserer spesifikt og nøyaktig på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Behandlingen har dokumentert effekt for en rekke muskel- og skjelettplager, samt noen typer hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller kan du oppleve bivirkninger som smerte, hodepine, svimmelhet og kvalme etter manipulasjonsbehandling. Disse er som regel helt ufarlige og går over etter kort tid. Kiropraktisk manipulasjonsbehandling anses for å være en trygg behandlingsform for muskel- og skjelettplager. 

Woman Receiving Acupuncture

NÅLEBEHANDLING - INTRAMUSKULÆR STIMULERING

Vi tilbyr nålebehandling, IMS, hvor dette er indikert. 

Hovedformålet ved å anvende nåler i behandlingssammenheng er fjerne ømme punkter eller såkalte triggerpunkter i muskulaturen. Dette er ikke akupunktur i klassisk forstand, og skal ikke forveksles med dette. Kan utføres av både fysioterapeuter og kiropraktorer med etterutdanning innen tørrnåling.

De aller fleste av oss har sikkert hatt en øm muskel i forbindelse med stiv nakke eller rygg. Mange får smerter i nakken eller ryggen som en direkte årsak til en for anspent muskel. Tørrnåling er ment for å løse opp anspentheten og frigjøre/reaktivere muskler i området vi ønsker å behandle.

Det er i nyere forskning ikke klart å bevise at triggerpunkter eksisterer, men de er tidligere beskrevet og kjent som hyperirritable områder i en muskel. Klinisk undersøkelse avslører ofte slike punkter og vi deler dem opp i “latente”, mens andre er “aktive”. Et aktivt triggerpunkt vil kunne referere/stråle smerter til andre steder på kroppen. Et eksempel her kan være at triggerpunkter i muskulaturen mellom nakke og skuldre kan gi hodepine eller strålende smerte ned i armen. Et latent triggerpunkt er lokalt og er ikke symptomatisk uten at det blir påført ytre stimuli, som en nål eller et trykk.

Tørrnåling baseres på flere teorier og det forskes hyppig på effekten av denne formen for behandling. Basert på erfaring ser vi ofte at tørrnåling kan gi raskere og mer langvarig effekt i forhold til klassisk massasje. Nålene gir oss også sjansen til å behandle triggerpunkter som ligger dypere ned i muskulaturen lokalt og nøyaktig. Mange som blir behandlet ved hjelp av tørrnåling kan oppleve litt ubehag under behandlingen og kan være øm i muskulaturen noen dager senere. Dette er en normal reaksjon.

Dersom du ønsker mer informasjon tilknyttet behandling med nåler ber vi deg ta kontakt med klinikken.

Physical Therapy

TRENINGSVEILEDNING

I klinikken bruker vi treningsprogrammet Exorlive. Der samler vi øvelsene som er tilpasset deg og du kan se dem på video.

Fysioterapeut (når denne igjen er på plass) kan også gi deg veiledning på treningsstudioet Nr1 Fitness på Lindås

Physical Therapy Session

REHABILITERING ETTER KIRURGI 

Back Massage
X-Ray Results

NÅR DU BESØKER KIROPRAKTOREN

FØRSTEGANGSKONSULTASJON

Kiropraktoren vil spørre utdypende spørsmål vedrørende problemstillingen du henvender deg med, en såkalt sykehistorie. Videre utfører kiropraktoren en grundig undersøkelse, herunder eventuelt ortopediske og nevrologiske undersøkelser. Dersom det er indikert vil hun, sammen med deg, lage en behandlingsplan. Behandling tilpasses den enkelte. 
Ofte blir man også veiledet i styrke - og avspenningsøvelser. 

Kiropraktoren kan henvise til bildediagnostikk og spesialisthelsetjenesten. Hun kan også sykemelde inntil 12 uker. 

Physiotherapy

VÅRE PRISER

1.GANGSKONSULTASJON/
2 ÅR SIDEN FORRIGE BEHANDLING

Kiropraktor      kr 680

2.GANGSKONSULTASJON

Kiropraktor     kr 480

NY PROBLEMSTILLING
/UTVIDET BEHANDLING

30 minutter hos kiropraktor      kr 580

Har du spørsmål eller ønsker bestille time

ring oss gjerne på 483 60 266

Vær oppmerksom på at det kan være mulig å få time samme dag selv om det er fullbooket online.

Timebestilling via epost har noe svartid. Unngå å skrive sensitive opplysninger. 

Takk for innsendingen din!

IMG_20210103_200651.jpg
bottom of page