top of page

01

LEDDMANIPULASJON OG LEDDMOBILSERING

Kiropraktisk leddmanipulasjonsbehandling, ofte kalt kiropraktisk justering, fokuserer spesifikt og nøyaktig på å bedre funksjonen i et ledd, ofte med en karakteristisk lyd (knekk). Behandlingen har dokumentert effekt for en rekke muskel- og skjelettplager, samt noen typer hodepine og svimmelhet. I svært få tilfeller kan du oppleve bivirkninger som smerte, hodepine, svimmelhet og kvalme etter manipulasjonsbehandling. Disse er som regel helt ufarlige og går over etter kort tid. Kiropraktisk manipulasjonsbehandling anses for å være en trygg behandlingsform for muskel- og skjelettplager. 

Physiotherapy
download (12).png

02

NÅLEBEHANDLING - INTRAMUSKULÆR STIMULERING

Vi tilbyr nålebehandling, IMS, hvor dette er indikert. 

Hovedformålet ved å anvende nåler i behandlingssammenheng er fjerne ømme punkter eller såkalte triggerpunkter i muskulaturen. Dette er ikke akupunktur i klassisk forstand, og skal ikke forveksles med dette. Kan utføres av både fysioterapeuter og kiropraktorer med etterutdanning innen tørrnåling.

De aller fleste av oss har sikkert hatt en øm muskel i forbindelse med stiv nakke eller rygg. Mange får smerter i nakken eller ryggen som en direkte årsak til en for anspent muskel. Tørrnåling er ment for å løse opp anspentheten og frigjøre/reaktivere muskler i området vi ønsker å behandle.

Det er i nyere forskning ikke klart å bevise at triggerpunkter eksisterer, men de er tidligere beskrevet og kjent som hyperirritable områder i en muskel. Klinisk undersøkelse avslører ofte slike punkter og vi deler dem opp i “latente”, mens andre er “aktive”. Et aktivt triggerpunkt vil kunne referere/stråle smerter til andre steder på kroppen. Et eksempel her kan være at triggerpunkter i muskulaturen mellom nakke og skuldre kan gi hodepine eller strålende smerte ned i armen. Et latent triggerpunkt er lokalt og er ikke symptomatisk uten at det blir påført ytre stimuli, som en nål eller et trykk.

Tørrnåling baseres på flere teorier og det forskes hyppig på effekten av denne formen for behandling. Basert på erfaring ser vi ofte at tørrnåling kan gi raskere og mer langvarig effekt i forhold til klassisk massasje. Nålene gir oss også sjansen til å behandle triggerpunkter som ligger dypere ned i muskulaturen lokalt og nøyaktig. Mange som blir behandlet ved hjelp av tørrnåling kan oppleve litt ubehag under behandlingen og kan være øm i muskulaturen noen dager senere. Dette er en normal reaksjon.

Dersom du ønsker mer informasjon tilknyttet behandling med nåler ber vi deg ta kontakt med klinikken.

03

TRENINGSVEILEDNING

I klinikken bruker vi treningsprogrammet Exorlive. Der samler vi øvelsene som er tilpasset deg og du kan se dem på video.​ Fysioterapeut (når denne igjen er på plass) kan også gi deg veiledning på treningsstudioet Nr1 Fitness på Lindås

download (13).png
bottom of page